Životopis

Milan Rakovac

Milan Rakovac rođen je 12. prosinca 1939. u Rahovcima pokraj Poreča.
 Pučkoškolsku i gimnazijsku naobrazbu stekao u Puli i Zagrebu.
 Završio Vojnopomorsku akademiju u Divuljama.
 Napustivši vojnu službu, obnaša određene kulturalno- političke dužnosti u Puli, Rijeci i Zagrebu.
 Kratko vrijeme glavni urednik pulskoga “Glasa Istre”.
Redovito objavljuje novinske kolumne i publicističke tekstove.
 Radio kao samostalni urednik u Dokumentarnom programu Hrvatske televizije.
 Bio je članom više uredništava (edicije “Istra kroz stoljeća”, časopisā “Istra” i “Nova Istra”).
Svojedobno vrlo aktivan u Čakavskome saboru.
 Utemeljitelj i programski voditelj medjunarodnih pograničnih susreta FORUM TOMIZZA u Umagu, Kopru I Trstu.

 Suautor:
 u nekoliko grafičko-pjesničkih mapa, npr. sa slikarima Milanom Legovićem (Kus kamika, Pula 1982.),
 Ivanom Obrovcem (Istarski rukopisi – Caligrafie istriane, 1998.) itd.

 Zastupljen u antologijama, zajedničkim zbirkama, leksikonima i sl.
– (priređivači) Zvane Črnje i Ive Mihovilovića (Rijeka 1969.), Milorada Stojevića (Rijeka 1987.), Mirjane Strčić (Pula 1989.), Borisa Biletića (Pula 1997.), Daniela Načinovića (Pula 1999.); u izborima Osamljenik (Zagreb 1993.) i Europa erlesen – Istrien (Klagenfurt / Celovec – Austrija 1998.) i dr.
– Notiran u Hrvatskome leksikonu II (Zagreb 1997.)

– Autor nekoliko kulturološko-povijesnih ogleda emitiranih na Trećemu programu Hrvatskoga radija.

 Prevodi sa talijanskog:
 S talijanskoga preveo roman Bolji život Fulvija Tomizze (Čakavski sabor i dr., Pula – Rijeka 1980.),
 dokumentarnu knjigu Izbrisani identitet, Paola Parovela (Pazin 1993.);
 Knjigu ogleda Angela Vivantea “Jadranski iredentizam”(Dom i svijet, Zagreb 2004.

 Prevođen na talijanski, njemački, engelski, ukrajinski, slovenski.

 Nekoliko je njegovih pjesama uglazbljeno (Franci Blašković, Tamara Obrovac, Livio Morosin).

 Samostalno ili u suautorstvu pisac tekstova u više monografija na hrvatskome i/ili stranim jezicima, npr.: Učka (Pula 1981.), Pula (Pula 1986.), Hrvatska (Motovun 1987.) i dr.

 Autor niza dokumentarnih filmova, mahom o Istri I Dalmaciji, za HTV.

 Djela:
 - Haluj ili Sunce je ditesino zlatno (roman), Istarska naklada, Pula 1986.
 Svezak sadrži i scensku igru Politeama ili lokalno-globalni patatrac.
- Priko Učke (poezija, eseji, putopisi, zapisi), “Istra kroz stoljeća”, II. kolo, knj. 12., Čakavski sabor , Pula – Rijeka 1980.
- ‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza (roman), Globus, Zagreb 1983. [i. e. 1982.]
- ‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza (roman; drugo, izmijenjeno izd.), Istarska naklada, Pula 1984.
- Sik (pjesme), “Otokar Keršovani”, Rijeka 1980.
 - Sliparija (roman), Jugoart, Zagreb 1986.
 - Snovid (roman), Naprijed, Zagreb 1987.
- Istragram: štorije i uganke (kratke priče), Areagrafika, Zagreb, 2000,
- Sliparija (obnovljeno), Istra kroz stoljeća, Pula, 2004.,
- Cha for kids, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 - La Triestina (roman), Rijeka, 2006.
- Kvarnerski otočni lucidar, Dom i svijet, Zagreb, 2006.

 Izvedena djela:
- Grgo gre u Pazin, scenarij za televizijski film – Televizija Zagreb, 1983. Redatelj: Vladimir Fulgosi.
- Na istarski način, scenarij za igrani film – Adria film, Zagreb 1986. Redatelj: Vladimir Fulgosi.
- Bella biondina, koscenarist igranog filma, Zagreb 2008, redatelj Danijel Marušić
- Ilirik , biografija Matije Vačića, dramski tekst, Labin 2004. Redatelj: Robert Raponja
 - Riva I druxi, drama, INK Pula I HNK Rijeka-Talijanska drama.

 Izbor iz kritičke literature:
- Bertoša, Miroslav: Dubine povijesti i ponori intime. (Haluj...; Politeama). “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 33-40.
- Biletić, Boris: Istra(na)gram ili sjetna i rakovčevski razbarušena knjiga. Pogovor knjizi Istragram. Areagrafika, Zagreb 2000, str. 167-174.
- Biletić, Boris: Sve je povijest u mojoj Istri. “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 49-59.
- Biletić, Boris: Tutto è storia nella mia Istria: Milan Rakovac e gli autori di lingua croata. “La Battana”, nuova serie, XXVII., br. 97-98, Rijeka (Fiume) 1990., str. 146-156. Preveo Giacomo Scotti.
- Bratulić, Josip: Milan Rakovac. “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 42-44.
- Kaštelan, Jure: Prostori noći. (Sliparija). “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 41.
- Kliman, Aldo: Fantazmagorični svijet stvarnosti. Pogovor II. izd. knjige‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza. Istarska naklada, Pula 1984., str. 259-264.
- Leksikon hrvatskih pisaca, Školska knjiga, Zagreb 2000., str. 608.
- Lužina-Sladonja, Jelena: Čvrljuga visoko na nebu. (Razgovor). “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 5-32.
- Mandić, Igor: Predgovor knjizi ‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza, Globus, Zagreb 1983., str. 7-10.
- Načinović, Daniel: Rakovčeva čakavska rapsodija. “Istra”, XXV., br. 1-2-3, Pula 1987., str. 45-48.
- Strčić, Mirjana: Milan Rakovac. Predgovor knjizi Priko Učke. Edicija “Istra kroz stoljeća”, II. kolo, knj. 12., Čakavski sabor i dr., Pula – Rijeka 1980., str. 7-18.
- Strčić, Mirjana: O poeziji Milana Rakovca. Istarska beseda i pobuna I, Istarska naklada, Pula 1984., str. 139-156.
- Visković, Velimir: Izvan žanrovskih odrednica. (‘Riva i druži). Pozicija kritičara: kitičarske opaske o suvremenoj hrvatskoj prozi. Znanje, Zagreb 1988., str. 201-203.
- Zima, Zdravko: U magmi povijesti. (Sliparija; Haluj...). Noćna strana uma: kritike i eseji. Mladost, Zagreb 1990., str. 68-71.
- Stojević, Milorad:predgovor knjizi Kvarnerski otočni lucidar Dom i svijet, Zagreb, 2006.
- Kovač, Mirko: predgovor 2. izdanju romana Sliparija, Istra kroz stoljeća, Pula, 2004.

 O autoru i njegovim knjigama još su pisali: B. Brković, Z. Črnja, V. Đekić, Ir. Lukežić, I. Mihovilović, N. Milani, M. Stojević, D. Velikić, T. Vidic i dr.

 Nagrađivan za poeziju i prozu:
- 1963. prva nagrada za zbirku pjesama, natječaj, Pula
- 1986. prva nagrada za pripovijest, Međunarodni skup, Portorož,
- 2007. treća nagrada za dramski tekst “Marin Držić”

Književni opus