Životopis

Boris Havel

POSAO

 

listopad 2016.-Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu;

Odsjek za komparativnu politiku

 

2016.-2018. Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)

Predsjednik Upravnog vijeća

 

2005.-2016. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 

 

ZAVRŠENO VISOKO OBRAZOVANJE

 

2012. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologija, znanstvene grane međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

 

2005. Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Trogodišnji znanstveni magisterij komparativne religije; diplomirao cum laude.

 

2003. Sveučilište u Zagrebu

Nostrifikacijom priznata visoka stručna sprema iz područja društvenih i humanističkih znanosti: politologija, povijest i slavistika.

 

1990.–2001. Livets Ord University/Oral Roberts University Uppsala, Švedska

- Dodiplomski studij međunarodnih odnosa (B.A. International Relations).

- Dodiplomski studij povijesti (B.A. History).

  Uppsala University: 97,5 ECTS bodova (popis kolegija u prilogu).

 

 

STRANI JEZICI

 

Engleski jezik - Aktivno u govoru i pismu. Dio završenoga dodiplomskog studija i magisterij su na engleskom.

Certificate of Advanced & Proficiency in English (University of Cambridge, 1998 i 2001).

Stalni sam sudski tumač za engleski jezik od 2005.

 

Švedski jezik - Aktivno u govoru i pismu. Dio završenoga dodiplomskog studija je na švedskom.

Od 1999. ovlašteni sam prevoditelj sa švedskoga na hrvatski, srpski i bosanski jezik pri švedskoj državnoj instituciji Kammarkollegiet.

Stalni sam sudski tumač za švedski jezik od 2005.

 

Hebrejski jezik - Aktivno u govoru i pismu. Dio magistarskog studija odnosio se na hebrejski.

Godine 2004. položio sam šesti i najviši stupanj hebrejskoga jezika na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu (פטור).

Stalni sam sudski tumač za hebrejski jezik od 2005.

 

Norveški jezik - Dobro razumijevanje pisanoga teksta i govora.

 

Ruski jezik - Znanje iz srednje škole i nešto kasnije primjene.

 

Arapski jezik - Završena razina A1 i A1.2 pri Diplomatskoj akademiji MVEP-a.

 

 

Boris Havel je autor dvije znanstvene monografije, rječnika, te više desetaka znanstvenih, stručnih i publicističkih radova na hrvatskom i engleskom jeziku, koji su objavljeni u Hrvatskoj, SAD-u, Švedskoj, Danskoj (na engleskom i danskom jeziku) i Srbiji. Kao stručnjak za bliskoistočne političke procese pisao je i govorio za razne hrvatske i strane medije, među kojima je HRT, The Washington Post i Al Jazeera Balkans. Često drži predavanja o međunarodnim odnosima, politici i povijesti Bliskog istoka, arapsko-izraelskom sukobu, povijesti islama, političkom islamu, povijesti Izraela, povijesti Holokausta, antisemitizmu, kršćansko-židovskim odnosima, povijesti Crkve, komparativne religije i komparativne politike.

Od 2011. na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za anglistiku na Katedri za skandinavske jezike kao vanjski suradnik predaje na švedskom kolegij Europska unija i međunarodne organizacije.

Na istom fakultetu i odsjeku od 2009. povremeno drži predavanja studentima prevoditeljskog smjera na Katedri za skandinavske jezika u okviru kolegija Teorija i praksa prevođenja

Tijekom akademske godine 2013./2014. na Biblijskom institutu u Zagrebu predavao je kolegij Komparativna religija.

Od 2016. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predaje kolegij Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti (5 ECTS, preddiplomski).

Od 2016. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu politiku, predaje kolegije: Religion and Politics in the Middle East (7 ECTS, diplomski) i Oriental Jews and Arabs in Modernity (5 ECTS, preddiplomski). Predavanja su na engleskom jeziku.

Za sve kolegije je samostalno izradio nastavne programe s popisom literature.

Od listopada 2016. stalno je zaposlen na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao docent na Odsjeku za komparativnu politiku.

 

 

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

 

1. KNJIGE

 

1. Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države. (2015.). Zagreb: Izdanja Antibarbarus d.o.o. ISBN 978-953-249-126-5. (309 stranica).

2. Arapsko-izraelski sukob: religija, politika i povijest Svete zemlje. (2013.). Zagreb: Naklada Ljevak.

        ISBN 978-953-303-577-2. (640 stranica + 8 stranica zemljovida i tabličnih prikaza).

3. Rječnik švedskoga jezika Bosnisk-svensk, svensk-bosnisk ordbok (1995.). Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB. ISBN 91-26-95320-X, (oko 24.000 riječi u oba smjera, 280 stranica).

 

2. ZNANSTVENI ČLANCI

 

2.1. Radovi u znanstvenim časopisima

1. Komunikacijska kampanja Islamske države: Dabiq, 2014.-2015. Anali hrvatskoga politološkog društva. 14 (2017) 215-233.

2. Postosmanski Orijent: od fragmentacije do asabijaha, s osvrtom na arapsko-izraelski sukob. Europske studije 2 (2016.) 3-4:49-82.

3. Orijentalistika “unplugged”. Europski glasnik. Vol. XX (2015.) 20:67-77.

4. Hajj Amin Husseini’s Anti-Semitic Legacy. The Middle East Quarterly, vol. 22 (2015.) 3:1-11.

5. Haj Amin al-Husseini: Herald of Religious Anti-Judaism in the Contemporary Islamic World. The Journal of the Middle East and Africa, vol. 5 (2014.) 3:221-243.

6. Raoul Wallenberg: junaštvo, mit i misterij švedskog diplomata. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 46 (2014.) 1:325-359.

7. Kršćanski cionizam: nastanak i razvoj neočekivanoga vjersko-političkog fenomena. Politička misao. 50. (2013.) 1:129-154.

8. Zapadna orijentalistika: povijest i teologija s političkom misijom: uvod u kritičku analizu suvremene srednjestrujaške zapadne orijentalistike. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 42 (2010.) 1:425-443.

9. Povijest u Bibliji, tradicionalnom kršćanstvu i karizmatsko-pentekostalnim zajednicama. Nova prisutnost. 10. (2012.) 1:19-42. 

10. Jedan kritički osvrt na zapadnu orijentalistiku. Filološki pregled: časopis Filološkog fakulteta u Beogradu. 37. (2010.) 1:71-87.

11. Why some Western Scholars of Religion Claim That Christians and Muslims Worship The Same God? Keryx - En tidskrift för teologi och andligt liv. 8 (2010.) 1:37-58.

 

2.2. Radovi u zbornicima znanstvenih radova

 

1.      Država Izrael (2016.) u: Mirjana Kasapović (ur.). Bliski istok: politika i povijest.  Zagreb: Fakultet političkih znanosti. ISBN 978-953-6457-88-5.

2. Napomene o transkripciji i transliteraciji. B. Havel i M. Kasapović (2016.) u: Mirjana Kasapović (ur.). Bliski istok: politika i povijest.  Zagreb: Fakultet političkih znanosti. ISBN 978-953-6457-88-5.

3. Politički islam, sekularizam i demokracija  (2015.) u: Hrvoje Špehar  (ur.). Europski sekularni identiteti. Zbornik radova Jean Monnet modula Sekularna Europa: europski sekularni identiteti. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. ISBN 978-953-6457-83-0.

4. Theology Shaped by Politics: Fact in the Middle East, Potential in the Balkans (2013.) u: prof. dr. Radomir Milašinović i Ivana Bartulović (ur.). The Balkans and the Middle East: Are They Mirroring Each Other? (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa). Beograd: Kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju SPC i Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti. ISBN 978-86-84069-79-7.

Književni opus