Životopis

Katarina Luketić

Katarina Luketić (1969, Sarajevo), osnovnu i srednju školu završila u Zagrebu; diplomirala komparativnu književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu , gdje je pohađala i poslijediplomski studij književnosti. Od 1996. godine u kontinuitetu objavljuje književne kritike, eseje, društveno-političke komentare i druge tekstove u brojnim medijima. Dugogodišnja urednica novina za kulturu i društvena pitanja Zarez, od čega nekoliko godina i njegova glavna urednica. Suosnovala je nakladničku kuću Pelago u kojoj je odabrala i uredila više desetaka knjiga s područja književnosti i teorije. Stalna književna kritičarka nekih medija. Objavila studiju Balkan: od geografije do fantazije (Algoritam, Zagreb, 2013.). 

Književni opus