Životopis

Leo Rafolt

Leo Rafolt rođen je 1979. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2003. komparativnu književnost i kroatistiku i doktorirao 2006. s teatrološkom temom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je od 2003. do 2017. Predavao je svjetsku književnost, ranonovovjekovnu književnost i povijest drame i kazališta. Trenutno predaje izvedbene studije, kazališnu teoriju i teorijsku dramaturgiju te transkulturalne studije, kao redoviti profesor, na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje vodi i Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt). Kao gostujući predavač boravio je na desetak europskih, američkih i azijskih sveučilišta, u Tokiju, Osaki, Sapporu, Varšavi, Krakovu, Ljubljani, Washingtonu, Oslu i Newcastleu, među inima. U nekoliko navrata usavršavao se na inozemnim sveučilištima i u istraživačkim centrima, ponajviše u Francuskoj, Poljskoj i Japanu. Napisao je više od stotinu članaka za enciklopedijska i leksikonska izdanja. Urednik je nekoliko zbornika radova, suurednik jednog leksikona (Leksikon Marina Držića, 2010), priredio je knjigu Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame (2007), uredio knjige Miljenko Majetić, Između Hekube i Rabbija: dramatološki, teatrološki i ini spisi (2017), Public Sphere between Theory, Media, and Artistic Intervention (2019), Joseph Texte, Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnog kozmopolitizma (2019), Jean-Luc, Jeener, Kazalište na samrti (2019), Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén, Umjetničko istraživanje: teorije, metode i prakse (2021). Usto, autor je velikog broja znanstvenih radova, eseja, prikaza, kritika, kao i sljedećih knjiga: Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (2007), Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije (2009), Priučen na tumačenje: deset čitanja (2011), Odbačeni predmet: između filologije i izvedbe (2017), Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu (2019), Virus in fabula (2020), Preskočene niti (2021), Chorégraphie de l'éphémère (2021). Za svoj je znanstveni rad dobio Državnu nagradu za znanost (2008), Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009), Nagradu "Judita" (2009), Nagradu "Zvane Črnja" (2020).

Književni opus