Životopis

Andrea Feldman

OBRAZOVANJE
- 1994. nostrificirana diploma magistra znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 - 1993. Master of Philosophy, (M. Phil.), Yale University, New Haven, CT, SAD
 - 1991. Master of Arts, (M.A.) Yale University
- 1984. diplomirani profesor povijesti, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- 1979. Klasična gimnazija, Zagreb

 POSAO:
- od 2008. - danas zamjenica ravnatelja Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS) u Splitu
- 2006 – 2008. izvršna direktorica Instituta za demokraciju – iDEMO, Zagreb
- 2004-2006. direktorica Instituta Otvoreno društvo - Hrvatska
- 2002.-2004. savjetnica Ministra vanjskih poslova RH za ljudska prava i civilno društvo
- 2002.-2003. predavač na Učiteljskoj Akademiji u Zagrebu
 - 2002. savjetnica kluba Liberalne stranke u Hrvatskom saboru
 - 1985.-2002. Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 - 1996. asistent (T.A.)Yale College, predmet: Russian Culture (1824-1990) (Prof. Mark Steinberg)
- 1995. predavač, History Department, Yale University predmet: Bosnia and Herzegovina: an Evolution of a Multicultural Society
- 1992—1993. predavač, Slavic Dept, Yale University - početni stupanj hrvatskog i srpskog jezika
 - 1992. asistent (T.A.) Yale College, predmeti: History of International Communism (Prof. Ivo Banac); American Labor History (Prof. David Montgomery)

 PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:
- 2000. do danas izvršna direktorica Instituta “Vlado Gotovac”, Zagreb
- 1999. do 2002. direktorica seminara Žene i politika (Women and Politics), konferencija Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku i Ženske infoteke
- 1989. do danas nacionalna koordinatorica Međunarodne federacije za istraživanje ženske povijesti; (IFRWH)
- 1984. – 1987. koordinatorica sekcije "Žena i društvo," Sociološko društvo Hrvatske, Zagreb

 JAVNA PREDAVANJA:
- studeni 1990. Odsjek za povijest, Sveučilište u Torontu, Kanada
 - travanj 1992. Odsjek za povijest, Haverford College, Pennsylvania, SAD
- studeni 1993. Diplomatska akademija (Theresianum), Beč, Austrija
- prosinac 1993. Institut za povijest, Sveučilište u Beču, Austrija
- siječanj 1996. Savjet za bliskoistočne studije, Sveučilište Yale, New Haven, SAD

 STRANE STIPENDIJE:
 - 1997.- 1998. The Open Society Institute, Zagreb
- 1994. –1995. Yale University Dissertation Felowship
- 1993. Junior Visiting Fellow - Institute for Humane Sciences, Beč, Austrija
- 1990. –1993. Yale University Fellowship
- 1987. –1988. Honorary Visiting Fellow - The School of Slavonic and East European Studies, University of London, London, Velika Britanija
- 1987. – 1988. British Fund for Yugoslavs Scholarship, London (istraživačka stipendija)

 PRIJEVODI:
 - 1996. prevodila za organizaciju Interfaith Refugee Ministry
- 1992.-1996. prevodila za projekt "Istraživanje sindroma posttraumatskog stresa" Yale Psihijatrijskog Instituta
- 1992.-1993. prevodila i transkribirala za potrebe katalogizacije svjedočanstva Holocausta preživjelih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije tokom Drugog svjetskog rata za projekt "Svjedočanstva" Arhivi Holokausta, Sterling Memorial Library, Sveučilište Yale

 STRANI JEZICI:
- engleski, njemački, talijanski

 OBJAVLJENI RADOVI
 Knjige:
- Andrea Feldman (ur.) Žene u Hrvatskoj: kulturna povijest, Zagreb, Institut Vlado Gotovac, Ženska infoteka, 2004.
- Andrea Feldman, Zov Sirakuze ili zašto sam u politici?, Zagreb, Ženska infoteka, 2003.
- Andrea Feldman, Franjo Zenko, Vladimir Stipetić, (urednici), Liberalna misao u Hrvatskoj: Prilozi povijesti liberalizma od kraja 18. do sredine 20. stoljeća, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2000.
- Povijesno gledamo: razgovori s povjesničarima, Zagreb, Antibarbarus, 2007.

 Prijevodi:
- Anne Dickason: Anatomija i sudbina: uloga biologije u Platonovu pogledu na ženu, u: Latina et Graeca, br.24. (Zagreb, 1984.), str.20-27.
 - Tomas Venclova: Dijalog o Vilniusu: Pismo Czeslawu Miloszu, Kolo, br.4. zima 1996., str.276-294.
- Martha Bohachevsky Chomiak: Političke zajednice i ideologije roda u suvremenoj Ukrajini, Kolo, br.3, (Zagreb, jesen 1997.) str. 320-334.
- sa Milošem Đurđevićem, Natalie Zemon Davis: Povratak Martina Guerrea, Konzor,Zagreb,2001.

- suradnica za povijesnu literaturu s područja Jugoistočne Europe - Milan Ristović and Dubravka Stojanović (eds.), Childhood in the Past: 19th and 20th Century: Additional Teaching Materials for Secondary Schools, Belgrade, 2001.
 - The American Historical Association`s Guide to Historical Literature. Third Edition. Mary Beth Norton, ed. New York and Oxford: Oxford University Press, 1995. 2.vols.

Književni opus