Životopis

Leo Rafolt

Leo Rafolt rođen je 13. prosinca 1979. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku, završio doktorski studij komparativne književnosti i doktorirao 2006, s temom o europskom kontekstu stare dubrovačke tragičke dramaturgije. Usavršavao se na postdoktorskim stipendijama na Sveučilištu u Tokiju, Osaki, Sapporu i na pariškoj Sorbonne. 

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je od 2003. do 2017, vodeći kolegije iz teorije i povijesti drame i kazališta te kolegije iz svjetske književnosti. Godine 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Godine 2017. odlučuje se prijeći na Umjetničku akademiju u Osijeku, tamo pokreće program teatrologije i izvedbenih studija i trenutno vodi kolegije iz teorijske dramaturgije, dramatologije, novih teatrologija, transkulturalne dramaturgije i izvedbenih studija. 

Kao gostujući predavač boravio je na desetak europskih, američkih i azijskih sveučilišta. Sudjelovao je i na tridesetak domaćih i međunarodnih simpozija. U nekoliko navrata usavršavao se na inozemnim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institutima, ponajviše u Francuskoj i Japanu. Jedan je od urednika dvotomnog Leksikona Marina Držića (2009). Dugogodišnji je predavač na proseminarima Zagrebačke slavističke škole.

Napisao je više od stotinu članaka za niz enciklopedijskih i leksikonskih izdanja. Autor je većeg broja znanstvenih radova, prikaza i kritika te sljedećih knjiga: Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (2007), Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame (2007), Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije (2009), Priučen na tumačenje: deset čitanja (2011) i Odbačeni predmet: između filologije i izvedbe (2017). 

Za svoj znanstveno-istraživački rad dobio je i Državnu nagradu za znanost (2008), Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2009) i Nagradu ''Judita'' (2009). 

Živi u okolici Zagreba, blizu Samobora.

Književni opus