Predstavljanje knjige "Četiri i po drame" A. Bašovića i časopisa za književnost i kulturu "Zivot" DPBH-a

preporod

Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" i Hrvatsko društvo pisaca pozivaju vas na predstavljanje knjige "Četiri i po drame" Almira Bašovića (Connectum, Sarajevo, 2018) u petak, 6.12.2019. u 19 sati, Ulica Grada Vukovara 235, Zagreb i časopisa za književnost i kulturu "Život" Društva pisaca Bosne i Hercegovine u subota, 7.12.2019. u 19 sati, Ulica Grada Vukovara 235, Zagreb.