29.01.2005. - Skupština HDP-a

29.01.2005. - Skupština HDP-a

29.01.2005. u sjedištu Hrvatskog društva pisaca, Zagreb, Basaričekova 24, održana je redovita godišnja skupština na kojoj je podnijet izvještaj o radu,te izabrani kandidati za predstavnike HDP-a u gradskim kulturnim vijećima.
Prihvaćena je ostavka dosadašnjeg tajnika Miloša Đurđevića, a izabrana nova tajnica HDP-a Sonja Manojlović.